Biskup


Marek Kordzik urodził się 1 marca 1955 w Jeleniej Górze, po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na studia w rzymskokatolickim Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1977 wstąpił do Polskiego Kościoła Starokatolickiego, a 4 kwietnia 1977 przyjął święcenia diakonatu we Wrocławiu. 3 października 1977 otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu, z rąk abpa Piotra Filipowicza.
30 marca 1983 podczas Nadzwyczajnego Synodu - Złotego Jubileuszu Polskiego Kościoła Starokatolickiego, został wybrany na biskupa pomocniczego diecezji pomorskiej. Data uroczystości konsekracji biskupiej wiele razy była przesuwana w obawie przed aresztowaniami i szykanami ze strony komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Ostatecznie uroczystość odbyła się 29 czerwca 1983 w Warszawie. Jego konsekratorem był ówczesny zwierzchnik Polskiego Kościoła Starokatolickiego, arcybiskup Piotr Bogdan Filipowicz, współkonsekratorami zaś biskupi Jan Kazimierz Banach i Andrzej Rokita.
Przez długi czas biskup Kordzik przebywał w Niemczech, gdzie pełnił posługę duszpasterską w parafii starokatolickiej w Hamburgu. Musiał jednak ją opuścić z powodu nieprzedłużenia wizy pobytowej. Później mieszkał w Wojcieszowie. Od 2000 był wikariuszem generalnym Kościoła Starokatolickiego w RP. 11 listopada 2006 został wybrany na biskupa-zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w RP przez III Ogólnopolski Synod Kościoła i oficjalnie uznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji za Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w RP. W latach 2005-2013 był proboszczem parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi, w 2013 roku przeniósł się na stałe do Działów Czarnowskich i tam spełnia (z przerwami) obowiązki proboszcza.
W 2009 bp Marek Kordzik dokonał reformy administracyjnej Kościoła i uporządkowania spraw duszpasterskich. W Wielki Czwartek tegoż roku powołano parafię św. Ojca Pio i Chrystusa Króla Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana (z przeniesienia wspólnoty parafialnej z Grudziądza), a miesiąc później, erygowano parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Działach Czarnowskich, działającą przy domu spokojnej starości. W tym samym czasie udało się erygować jeszcze parafię Kościoła w Kamiennej Górze.